Backward chaining

Het aanleren van een nieuwe vaardigheden is niet voor iedereen gemakkelijk. Soms is het gemakkelijker om in kleine stapjes van achter naar voren te leren. De laatste stap is meestal het makkelijkst en zo ontwikkelt de hele vaardigheid zich door middel van succeservaringen. Dit wordt ook wel backward chaining genoemd.

De vaardigheid word eerst opgedeeld in stapjes, het aanleren volgt dan op de volgende manier:

    • De totale vaardigheid wordt eerst een keer voorgedaan.
    • Dan betrekt Mijn kompas de cliënt in het proces en laat hem meedoen. Vervolgens laat je hem de laatste stap helemaal alleen doen. Wanneer dit lukt dan moedig je hem aan en hierdoor wordt de cliënt beloond. Deze laatste stap wordt dan een aantal keer herhaald, totdat de cliënt de stap vlot en zelfstandig kan uitvoeren.
    • Daarna kan er begonnen worden aan de voorlaatste stap, elke keer dat het lukt wordt de cliënt aangemoedigd. Mocht deze stap iets minder goed gaan dan negeert Mijn kompas dit. Alleen de positieve dingen worden benoemd, want door negatieve aandacht kan er ongewenst gedrag aangemoedigd worden.
    • Kan de cliënt na een paar keer de stap nog niet zelfstandig, bedenk dan een tussenstap. Door een tussenstap te bedenken die wel goed gaat, wordt er een positieve ervaring gecreëerd. Zo stuurt Mijn kompas de stapjes aan, waardoor de cliënt uiteindelijk bij de stap die de cliënt al kent en zo de vaardigheid goed af kan sluiten.