Ondersteunende communicatie

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen soms hun gevoelens en verlangens moeilijk verwoorden. Soms spreken gebaren, foto’s of pictogrammen dan meer. Daarom maakt Mijn Kompas ook gebruik van ondersteunende communicatie. Voor Mijn Kompas is het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid hebben op een zo goed mogelijke communicatie. Gebaren, foto’s en pictogrammen ondersteunen de communicatie op de gebieden waar gesproken taal niet voldoet. Er wordt dan gekeken naar wat de cliënt in zijn slechtste gemoedstoestand begrijpt. Want een cliënt moet altijd de ondersteunende communicatie begrijpen. Bijvoorbeeld een cliënt begrijpt in een goed humeur zowel foto’s als pictogrammen. Wanneer dezelfde cliënt echter geen goed humeur heeft, begrijpt hij alleen foto’s. In dat geval zal Mijn kompas gebruik maken van foto’s, omdat het doel is dat de ondersteunende communicatie altijd begrepen wordt.