Social stories

Bij de methodiek Social Story worden situaties in één specifiek gedefinieerde stijl en format beschreven. De Social Story bevat de relevante sociale aanwijzingen, perspectieven en gangbare reacties die van pas komen bij een bepaalde situatie. Het doel is om sociale informatie op een makkelijke en geruststellende manier te begrijpen. Iemand kan wanneer hij gebeurtenissen en verwachtingen beter begrijpt meer effectief reageren. Een voorbeeld van een Social Storie is iemand die een kapper bezoekt. Er wordt in het verhaal beschreven welk gedrag er van je wordt verwacht en wat de kapper bij jouw gaat doen. Hierdoor wordt de situatie van het naar de kapper gaan meer voorspelbaar.