Autisme Spectrum Stoornis

Autisme is een aangeboren beperking, die niet wordt veroorzaakt door een bepaalde opvoeding. Mensen met autisme gaan anders om met informatie die zij binnen krijgen door te zien, horen of ruiken. Zij verwerken deze informatie op een andere manier in de hersenen. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op de drie gebieden:

  • je minder kunnen verplaatsen in de gedachten gang van een ander
  • tekort komen in het vermogen om problemen op te lossen
  • context blindheid, een waarneming los zien van context (zijn tranen er vanwege verdriet of blijdschap)

Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland gaat men ervanuit dat 0,7 tot 1 procent van de bevolking ASS heeft. Autisme komt voor in verschillende gradaties en verschillende hoedanigheden. In het verleden werd het Autisme dan ook onderverdeeld:

  • Klassiek autisme (het hebben van de bovenstaande drie beperkingen)
  • Asperger (mensen met Asperger hebben naast Autisme een gemiddelde tot hoge intelligentie)
  • PDD-NOS (hierbij zijn er problemen op het gebied van sociale interactie en communicatie, maar voldoet iemand niet geheel aan de specifieke criteria voor één van de andere autistische stoornissen.)

Tegenwoordig wordt echter, volgens het DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) het internationaal meest gebruikte classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen dit allemaal samen genomen als één autisme-spectrumstoornis (ASS).

Voor Mijn kompas blijft het echter belangrijk iedere cliënt als een uniek mens te benaderen en samen met hem/haar te werken aan het vergroten van de mogelijkheden.