Lichamelijk beperkt

Lichamelijke beperkingen komen voor in zeer uiteenlopende vormen, ieder met hun eigen mogelijkheden.

    • Motorische beperkingen (stoornissen bij het lopen, bij het gebruik van de armen, of de handen. Problemen bij het evenwicht)
    • Spraak/taalhandicaps (stotteren of afasie)
    • Andere functiestoornissen (misvormingen en brandwonden)
    • Zintuiglijke handicaps (stoornissen in het zien, horen, voelen, proeven of ruiken).

De hulp aan de cliënt bestaat hier uit het zoeken naar zijn/ haar mogelijkheden. Vanuit deze mogelijkheden gaan we dan verder bouwen /verbeteren. Dit alles in nauw overleg met de cliënt.