Verstandelijk beperkt

Verstandelijk beperkte cliënten hebben een aangeboren, of later in de ontwikkeling optredende, beperking in het intellectueel functioneren. Hij/zij hebben een IQ van 70/75 of lager. Naar schatting heeft 1% van de Nederlandse bevolking een verstandelijke beperking. Bij mijn kompas richten wij ons op het helpen van kinderen tot en met ouder wordende volwassenen, met een zeer lichte tot een zwaar verstandelijke beperking. In het helpen van cliënten met een verstandelijke beperking probeert Mijn kompas zoveel mogelijk de cliënt met de verstandelijke beperking bij het zorgplan te betrekken en de cliënt hierin zoveel mogelijk zelf te laten bepalen.